Minggu, 03 Oktober 2010

Tugas Bahasa Jawa Riyoyo Kaliyan Sederek

      Siam sampun rampung wonten Kamis. Kamis sonten kula sholat magrib lan isya jemaah. Sasampun meniko kula lan kaluwarga mersani ta'biran dateng alun-alun Juwana. Sasampun mersani ta'biran kula ngaso.
      Injingipun kula sholat Idul Fitri dateng masjid kaliyan kaluwarga lan tanggi-tanggi. Sasampun sholat kula lan adik kula sungkem kaliyan bapak ibu lan kaluwarga. Sasampun meniko kula kempal kaliyan sederek dateng griyanipun simbah, kula lan sederek banjur nedha. Sadurunge kula mantuk kula lan sederek diparingi wisit.
      Sasampun saking griyanipun simbah. Kula budhal nyekar dateng sarean. Sasampun nyekar kula mantuk lan adus. Injingipun dalem kula rame banget wonten bocah-bocah pada silaturahmi. Sabtu sonten kula kaliyan kaluwarga lan tanggi-tanggi pada silaturahmi. Dinten Sabtu niku nyenengke.
      Ing dinten Senin kula lan kanca-kanca silaturahmi dateng guru-guru SD. Riyoyo taun kaleh doso sedoso niki rame lan nyenengke.

Tugas Bahasa Jawa Damel Ukara

  1. Pak guru nembe jumeneng maringi pangumuman.
  2. Bubar sekolah rampung kula banjur les.
  3. Mboten wonten tiang sepuh ingkang mboten tresno kaleh larenipun.
  4. Adik kula sampun saget mlampah.
  5. Kula minggah kelas setunggal SMP. 
  6. Sinten ingkang mboten mlebet sekolah.
  7. Pak caranipun damel ukara niku, pripun?
  8. Desy matur kaliyan pak guru, badhe tumbas buku rumiyin.
  9. Kula lan kanca-kanca sampun ngertos pelajaran dhateng pak guru.
  10. Bocah lanang kuwi bagus rupane.

Selasa, 21 September 2010

SAHABAT

Hai kawan? Selamat Datang di blogku,,,,

 

Rindukan Dirimu

Berjanjilah wahai sahabatku
Bila kau tinggalkan aku
Tetaplah tersenyum
Meski hati sedih dan menangis
Kuingin kau tetap tabah menghadapinya

Bila kau harus pergi meninggalkan diriku
Jangan lupakan aku

Semoga dirimu di sana
Kan baik-baik saja
Untuk selamanya
Di sini aku kan selalu rindukan dirimu
woo .. hooooo ..
wahai sahabatku